. team .. presentations.. contact    
ENG .. EST .. PYC .. FR . ESP .. 日本 語で

 

 

 

 

 

0ra

 

0LEMATUTE RAAMATUTE ANTOLOOGIA

Uue eksperimentaalse kirjanduse tour-de-force’s on esindatud kaheksateist võtmeautorit. Raamat on eesti ja inglise paralleelkeeles, andes rahvusvahelise mõõtme kohalikule eksp-erimentaalsele kirjandusele. Esitlus toimus spetsiaalsel galal Kumu Kunstimuuseumis.

0lematute Raamatute Antoloogia ilmub kasseti kujul ning koosneb seitsmeteistkümnest erinevast köitest kokku kahesaja viiekümnel leheküljel. Kassetikarbis on enam kui 30 875 sõna ning palju illustratiivset materjali. Raamatut trükiti kokku 2000 ekspemplari ja see on 210 mm kõrgune. Autorite skautimine ja koostamine võttis aega neliteist aastat ja antud trükisele on väljastatud statistiliselt kõige suurem arv ISBN-numbreid ühe raamatu kohta.

Antoloogiasse koondatud teostes esitlevad kaheksateist autorit oma versioone olematutest raamatutest. Kõik autorid on eksp-eri -mentaalse kirjanduse taustaga, nende hulgas praegu raamatumüügi edetabelite tippe vallutavad Valdur Mikita ning Paavo Matsin, legendaarsed Erkki Luuk ja Kaarel Kurismaa, salapärased Andreas W ning Triin Tamm. Antoloogiasse on koondatud vaid selleks otstarbeks kirjutatud uustekstid, muuhulgas ilmub seni pikim eesti keeles kirjutatud palindroom – 1243 tähemärki Salmo Salarilt.

While fiction-in-fiction as a literary technique is totally dependent on the context, this book skips over the frame story phase with a technical solution: the context for the non-existent books is the real world, instead of books.

The Anthology of Non-Existent Books follows the Borgesian economy that compressed information is an energy cluster. The hunger for meaning, and the predisposition to believing in the possibility of hacking the concealing method and the description's rationality, is powerful enough to create an active field of meaning, and that way the texts start to circulate as if proving their factual basis, of which the field of significance feeds on and develops further. As a mind experiment, this positive feedback loop does not only show the predispositioned factors in the creation of meaning, but avails some parts of the way in which people hunger for, construct and validate meaning, and fear the meanings disappearing, also how the created field of meaning structures hallucinating groups

The Anthology consists of seventeen original bilangual Estonian-English booklets by eighteen different authors, approaching from their own angle the endlessly variable motive of non-existent books. In its caleidoscopic framework the compendium reaches the borders of experimental literary expression and poetic playgrounds.

The compiler of the book, Kiwa, resumes in his foreword the earlier existing history of non-existent books and Aare Pilv directs his attention to the house-manuscript of Wittgenstein. Valdur Mikita performs the flight-expeditions on the ancient drones, accompanied by Marko Mäetamm. Triin Tamm potters with the language of dedications without books and andreas w investigates what would come if we would leave everything unwritten. Sven Vabar and c: undertake psychogeographical expeditions to investigate the ways of being of prufenics and the hierarchies of vertical apparitions. The mapper of periferies and tention-zones, Aune Ainson, focuses her magnifying class on flesh and Barthol Lo Mejor shows how slang turns the book into non-existent one. Kaarel Kurismaa searches for the soul-life of miniature machines, Kaspar Jassa leafs through unused literature, Jaak Tomberg postulates a person who misses a book and the icon of Estonian progressive literature. The PhD. in Neurolinguistics, Erkki Luuk finally relieves what is uhvutiv klõps (vanishing click during taking a picture). The debutants released in the anthology are Celer Tambre, Salmo Salar and Gennadi S. Klein. Tambre views the non-existant body-imaginations and Salmo Salar notifies that everyday drama shouldn’t lack palindromes. Gennadi S. Klein shifts the basic parameters of psychosis.

If this anthology did not exist, neither would these books. They are ghosts from beyond the binary axis of non-existent and existent. This in-betweenness talks of their potential, articulation on the verge consciousness, and language before actual and fully realized existence in time and space. The books' non-existence shows us the complicated relationship between reality and fiction, the meta-fiction, more precisely a literary technique where a “non-existent book” is mentioned or quoted in the fictional environment of the book (often by a non-existent author), thus creating a double-fiction.

The Anthology was published and presented as part of the XVI International Print Triennial’s exhibition “Literacy-Illiteracy” opened in February 2014 at Kumu Art Museum of Estonia, where Kiwa, the compiler of the book, was announced as one of the laureates of the Triennial for compiling and presenting “The Anthology of Non-Existent Books”.

Koostaja / Compiled by Kiwa
Kujundaja / Designed by Tuuli Aule
Tõlkija / Translated by Annika Laas
Toimetaja / Edited by Jaak Tomberg

 

 

Antoloogia koostaja Kiwa resümeerib saatesõnas olematute raamatute olevat ajalugu ning Aare Pilv juhib avateoses tähelepanu Wittgensteini leiutatud uuele köitmisviisile – majaköitele. Uueks kohaliku identiteedi mõtestajaks tõusnud Valdur Mikita sooritab muinasdroonil vaatluslende, kaaslaseks eikeegi muu kui üks tuntumaid Eesti kunstnikke Marko Mäetamm. Triin Tamm kõpitseb raamatuteta pühenduste keelt ning Andreas W uurib vaid talle omasel viisil, mis oleks kui jätaks kõik kirjutamata. C: ja Sven Vabar võtavad ette psühho- geograafilised ekspeditsioonid uurimaks prufeenikute olemisviisi ning vertikaalsete viirastuste hierarhiaid. Perifeeria ja pingealade kaardistaja Aune Ainson võtab liha luupi alla ja lapsgeenius Barthol Lo Mejor näitab maksimaalse põhjalikkusega, kuidas släng raamatu olematuks muudab. Lege kirjandusrühmituse 14NÜ asutajaliige, teenekas eksp kirjanik ja „Sinise kaardiväega“ masside lemmikuks saanud Paavo Matsin nendib, et vaenlane ei jõua kunagi põhja välja. Kaarel Kurismaa uurib väikeste masinate hingeelu, Kaspar Jassa lehitseb kasutamata kirjandust, Jaak Tomberg postuleerib inimest, kellel jääb puudu raamatust ning eesti progressiivse kirjanduse ikoon, neurolingvistika doktor Erkki Luuk paljastab lõpuks ometi, kes on uhvutiv klõps.

Kuna kirjastus ;paranoia publishing group ltd. peab oluliseks eksp kirjanduse välja jätku- suutlikust, panustame ka uute talentide otsingusse – kogumikus debüteerivad näiteks Celer Tambre, Salmo Salar ja Gennadi S. Klein. Tambre vaatleb keha olematuid kujutlusi ning Salmo Salar tõdeb, et olustikudraamal ei tohiks vajaka jääda palindroomidest. Kohtla-Järve päritolu Gennadi S. Klein nihestab psühhoosi baasparameetreid.

ok

 

 

<< next product
;paranoia products can be purchased from well-equipped bookstores all over the world, kumu art museum, tartu art museum, lugemik bookshop, utoopia and our website
next product >>