. news ..products.. team .. authors  
;paranoia publishing
  ENG .. EST .. PYC .. FR . ESP .. 日本 語で

 

 

 

 

 

 

 

Fantoomplatvorm on Andres Lõo viieteistkümne aasta kunstnikutee kokkuvõte, olulisemate tööde sedastus, autoripostitsiooni kinnistamine ning töövahend / platvorm, millelt autor soovib tänasest edaspidisesse projitseerida tulevikukunsti ning selle toimimise mõõdiku ja vahendid — oma arengutee ja teoste näidetel. Raamat väldib taotluslikult traditsioonilist kataloogi formaati ja esineb seega pigem artist statement'ina.
Ühtlasi on raamat 2000-ndatel kujunenud ja töötanud noore kunstniku portree, kelle areng kujunes paralleelselt noore riigi kujunemise ja küpsemisega. Lõo on teiste hulgas ka üks kaasaegse helikunsti mõiste “maaletoojaid” ning 21. sajandi kunstile ja kultuuriloomele nii iseloomuliku multimediaalse kunstniku ehe näide.
Mõiste “fantoomplatvorm” on Lõo parafraseerinud, laenates selle neuroloogidele tuntud fenomenilt “fantoomjäse”. Fantoomplatvorm on Lõo järgi nn sala-agenda — määratlematu, kuid instrumentaalne idee — mille poole iga kunstnik püüdleb, luues selle abil endale omaseid töid.

a

Raamat sisaldab Hanno Soansi poolt koostatud ülevaatlikku tekstimassiivi, mis kajastab Lõo ideid ja peegeldab tema käekäiku kunstniku, helikunstniku ja muusikuna. Tekste saadavad Lõo olulisemate tööde ja esileastumiste illustratsioonid, seostades neid märksõnadega, mida Lõo peab kandvateks ja jätkuvalt olulisteks. Neid märksõnu ja ideid peab Lõo ise instrumentaalseiks nö tuleviku kunsti võimaluste ja vahendite konstrueerimisel. Need ideed on Lõo panus tänapäeva kunstilukku. Fantoomplatvormi peab Lõo tööriistaks, mille abil lahti kodeerida postmodernistliku kunstiruumi ideoloogilist piiratust ja näilist paratamatust. Ulatuslikule esseele ja illustratsioonidele lisaks kätkeb raamat ka ülevaatlikku intervjuud, elementaarset glossaariumi ning esseesid Kiwa, Hanno Soansi ja Andres Lõo enda sulest. Raamatu väljaandmine kirjastuse ;paranoia alt ei ole juhuslik, arvestades Lõo pikajalist koostööd ja seost kirjastaja ja kunstniku Kiwaga ning ühistöid, kuratoorset ja kriitilist praktikat koos Hanno Soansiga.
<< next product

;paranoia products can be purchased from well-equipped bookstores all over the world, kumu art museum, tartu art museum, lugemik bookshop, utoopia and our website. for promotional copies please contact nuhk@paranoia.ee

next product >>