news. . products ... team ... authors
ENG . . EST . . PYC . . FR . . ESP . . 日本 語で . .

0lme, uus0lme, n0rmc0re

teatavad raamatud asetuvad uus0lme kategooriasse. olukirjelduse kui žanri tulemuseks on kunstiväärtuslik dokumentaalsus, kus isiklik saab üldiseks, igapäevane ja olmeline muutub kogemuslikult väärtuslikuks eluläheduse poeetikaks. autori kiretu vaatenurk muutub vaatlusaluseks tegelaseks. väljendub tautoloogiline arusaam autorist – autor ei ole kirjutaja, kirjutaja ei ole autor, keel (ega tekst) ei ole instrument, vaid struktuur, sunnitud substants ning reaalsus on selle eeltekst – niisiis on küsimus objektiivse kirjeldamise võimalikkuses. 0lme on taandamise poeetika – loobutakse keele pakutavast tulevärgist.

 

0lme sarjas on ilmunud:   0lme sarjas on ilmumas:  
Mare Sabolotny "Mida silm ei seleta"
Aldar Talviste "Olemasolu puudumisel"
Meelike Naris "Vuulu"

 

;paranoia 0lme osakonda juhib Dr Maia Tammjärv

 

<< next product  

 

 

 

 

 

.