Olematute raamatute antoloogia / The Anthology of Non-Existent Books

25

.

Uue eksperimentaalse kirjanduse tour-de-force’s on esindatud kaheksateist võtmeautorit. Raamat on eesti ja inglise paralleelkeeles, andes rahvusvahelise mõõtme kohalikule eksp-erimentaalsele kirjandusele. Esitlus toimus spetsiaalsel galal Kumu Kunstimuuseumis.

0lematute Raamatute Antoloogia ilmub kasseti kujul ning koosneb seitsmeteistkümnest erinevast köitest kokku kahesaja viiekümnel leheküljel. Kassetikarbis on enam kui 30 875 sõna ning palju illustratiivset materjali. Raamatut trükiti kokku 2000 ekspemplari ja see on 210 mm kõrgune. Autorite skautimine ja koostamine võttis aega neliteist aastat ja antud trükisele on väljastatud statistiliselt kõige suurem arv ISBN-numbreid ühe raamatu kohta.

Antoloogiasse koondatud teostes esitlevad kaheksateist autorit oma versioone olematutest raamatutest. Kõik autorid on eksp-eri -mentaalse kirjanduse taustaga, nende hulgas raamatumüügi edetabelite tipud Valdur Mikita ning Paavo Matsin, legendaarsed Erkki Luuk ja Kaarel Kurismaa, salapärased Andreas W ning Triin Tamm. Antoloogiasse on koondatud vaid selleks otstarbeks kirjutatud uustekstid, muuhulgas ilmub seni pikim eesti keeles kirjutatud palindroom – 1243 tähemärki Salmo Salarilt.

***

The Anthology consists of seventeen original bilangual Estonian-English literary and esseistic booklets by eighteen different authors, approaching from their own angle the endlessly variable motive of non-existent books. In its caleidoscopic framework the compendium reaches the borders of contemporary literary expression and poetic playgrounds.

The compiler of the book, Kiwa, resumes in his foreword the earlier existing history of non-existent books and Aare Pilv directs his attention to the house-manuscript of Wittgenstein. Valdur Mikita performs the flight-expeditions on the ancient drones, accompanied by Marko Mäetamm. Triin Tamm potters with the language of dedications without books and andreas w investigates what would come if we would leave everything unwritten. Sven Vabar and c: undertake psychogeographical expeditions to investigate the ways of being of prufenics and the hierarchies of vertical apparitions. The mapper of periferies and tention-zones, Aune Ainson, focuses her magnifying class on flesh and Barthol Lo Mejor  shows how slang turns the book into non-existent one. Kaarel Kurismaa searches for the soul-life of miniature  machines, Kaspar Jassa leafs through unused literature, Jaak Tomberg postulates a person who misses a book and the icon of Estonian progressive literature. The PhD. in Neurolinguistics, Erkki Luuk finally relieves what is uhvutiv klõps (vanishing click during taking a picture). The debutants released in the anthology are Celer Tambre, Salmo Salar and Gennadi S. Klein. Tambre views the non-existant body-imaginations and Salmo Salar notifies that everyday drama shouldn’t lack palindromes. Gennadi S. Klein shifts the basic parameters of psychosis.

The Anthology was also a part of the XVI International Print Triennial’s exhibition “Literacy-Illiteracy” opened in February 2014 at Kumu Art Museum of Estonia, where Kiwa, the compiler of the book, was announced as one of the laureates of the Triennial for compiling and presenting “The Anthology of Non-Existent Books”.

Kategooria:

Kirjeldus

Toimetaja/ Editor: Kiwa
Aasta/ Year: 2014
Lk/ Pages: 184
Keel/ Language: eesti / Estonian / inglise / English

Antoloogia koostaja Kiwa resümeerib saatesõnas olematute raamatute olevat ajalugu ning Aare Pilv juhib avateoses tähelepanu Wittgensteini leiutatud uuele köitmisviisile – majaköitele. Uueks kohaliku identiteedi mõtestajaks tõusnud Valdur Mikita sooritab muinasdroonil vaatluslende, kaaslaseks eikeegi muu kui üks tuntumaid Eesti kunstnikke Marko Mäetamm. Triin Tamm kõpitseb raamatuteta pühenduste keelt ning Andreas W uurib vaid talle omasel viisil, mis oleks kui jätaks kõik kirjutamata. C: ja Sven Vabar võtavad ette psühho- geograafilised ekspeditsioonid uurimaks prufeenikute olemisviisi ning vertikaalsete viirastuste hierarhiaid. Perifeeria ja pingealade kaardistaja Aune Ainson võtab liha luupi alla ja lapsgeenius Barthol Lo Mejor näitab maksimaalse põhjalikkusega, kuidas släng raamatu olematuks muudab. Lege kirjandusrühmituse 14NÜ asutajaliige, teenekas eksp kirjanik ja „Sinise kaardiväega“ masside lemmikuks saanud Paavo Matsin nendib, et vaenlane ei jõua kunagi põhja välja. Kaarel Kurismaa uurib väikeste masinate hingeelu, Kaspar Jassa lehitseb kasutamata kirjandust, Jaak Tomberg postuleerib inimest, kellel jääb puudu raamatust ning eesti progressiivse kirjanduse ikoon, neurolingvistika doktor Erkki Luuk paljastab lõpuks ometi, kes on uhvutiv klõps.

Kuna kirjastus ;paranoia publishing group ltd. peab oluliseks eksp kirjanduse välja jätku- suutlikust, panustame ka uute talentide otsingusse – kogumikus debüteerivad näiteks Celer Tambre, Salmo Salar ja Gennadi S. Klein. Tambre vaatleb keha olematuid kujutlusi ning Salmo Salar tõdeb, et olustikudraamal ei tohiks vajaka jääda palindroomidest. Kohtla-Järve päritolu Gennadi S. Klein nihestab psühhoosi baasparameetreid.

 

Lisainfo

Mõõtmed 13 × 21 × 2 cm

Sulle võib meeldida ka…