Paul Valery “Isand Pea” masintõlge

10

Toimetaja/ Editor: kim uri
Aasta/ Year: 2016
Lk/ Pages: 43
Keel/ Language: eesti / Estonian

Teadvus on kvaliteet, mida ei saa isoleerida, mida ei saa “teada”. Ise on teadvusetu. Teadvus on pimedas kinokoopas istuv publik. Teadvus oli Paul Valéry subjekt, tema töö kontrolliv metafoor, obsessiivne kese. Tema taotlus oli alati mõni teadvuse manööver, võimalus, meetod või situatsioon. Monsieur Teste ehk Isand Pea on masinlik teadvus, teadlik oma meelevaldsusest.

Valéry “Monsieur Teste’i” eestikeelne masintõlge ei ole formaalne analüüs pimedast robotlikust loogikast, mis konverteerib ühe teksti prantsuse keelest eesti keelde – selleks oleks võinud valida ükskõik millise teksti. Robotlik formaalloogiline interpretatsioon avab pea/Pea/Teste’i/teksti/teadvuse masinliku operatsiooniloogika – oma diskursuse ainukes objekti. Ilma aukartuseta (kirjandusliku) konventsiooni ees.

Laost otsas

Kategooria: