Võimalikud majad/ Conceivable Houses

15

Autor/ Author: Urmo Mets
Aasta/ Year: 2017
ISBN: 9789949994427
Lk/ Pages: 300
Keel/ Language: eesti ja inglise / Estonian and English

Sündinud heuristilisest tõlgendushuvist ja vajadusest küsida, mil moel on võimalik laiendada arhitektuuri mõju, kuidas võib ehituslik formaat kommunikeerida ning milliseid fantastilisi tulemusi võiks saavutada, seades arhitektuursele praktikale tavapäratuid eesmärke. Kogumikus esitatud majakirjelduste kontekstis peetakse ideede all silmas kõige laiemas mõttes mida tahes, mis on aru objektiks.

Born out of heuristic construal interest, and from the need to ask how the effect of architecture could be expanded, how can a syntagmatic format communicate, and what fantastic results could be achieved by setting unconventional goals to architectural practice. Ideas, in the context of this compendium’s house descriptions, are meant as anything in the widest sense that is the objects of thinking.

Kategooria:

Lisainfo

Mõõtmed 1.2 × 1.9 cm